การเดินทาง

วังรีสอร์ท ตั้งอยู่ที่ อำเภอ วังสะพุง จังหวัดเลย หากท่านเดินทางมาทาง อ.ภูกระดึง จะถึงก่อน อ.เมือง ประมาณ 20 กิโลเมตร ท่านสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานนุรักษ์ทนายความ หรือที่ วังรีสอร์ท ตามแผนที่ด้านล่าง

เส้นทางที่ 1

ไปทาง อำเภอเมืองเลย จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 จนถึงจังหวัดสระบุรี แล้วต่อด้วยทางหลวงหมายเลข 2 เมื่อถึงอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ให้แยกซ้ายเข้าทางหลวง หมายเลข 201 ผ่าน จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดขอนแก่น จนถึงอำเภอเมืองเลย รวมระยะทาง 520 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง

เส้นทางจากกรุงเทพ จนถึงสีคิ้ว เป็นทาง 8 เลน แล้วเปลี่ยนเป็น 4 เลน จนถึงอำเภอชุมแพ และเมื่อเข้าที่ อำเภอภูผาม่าน เส้นทางจะเหลือ 2 เลนไป จนถึงตัวเมืองเลย

 

เส้นทางที่ 2

ไปทางอำเภอด่านซ้าย จากกรุงเทพฯ ใช้ทางหลวงหมายเลข 1 ผ่าน จังหวัดสระบุรี จนถึงแยกพุแค จึงแยกเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 21 ผ่านจังหวัด ลพบุรี และ จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อถึงอำเภอหล่มสัก ให้เปลี่ยนไปใช้ทางหลวงหมายเลข 203 จนถึงอำเภอเมืองเลย รวมระยะทาง 536 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทาง 7 ชั่วโมง 30 นาที

เส้นทางที่ 2 ในช่วงหลังเมื่อเข้าเขตจังหวัดเลย เวลาที่ขับผ่านไปบนที่สูง จะได้บรรยากาศ ของเมืองขุนเขามากกว่า

การเดินทางโดยรถประจำทาง

การเดินทางไปจังหวัดเลย มีรถโดยสารประจำทาง VIP ปรับอากาศชั้น 1 และ 2 และรถธรรมดา สายกรุงเทพฯ – เลย วันละหลายเที่ยว ใช้เวลาเดินทางประมาณ 8-10 ชั่วโมง เมื่อถึงจังหวัดเลยแล้ว ท่านสามารถลงรถได้ที่ บริษัทขนส่ง อำเภอวังสะพุง ( ซึ่งอยู่ห่างจากวังรีสอร์ทเพียงแค่ 5 นาที )